od roku 1991

SpracovanieElektroodpadu

Eelektro odpad

Autorizovaný spracovateľ elektroodpadu s najväčšou tradíciou na Slovensku , Vám zabezpečí zber všetkých druhov elektroodpadu z celého územia SR. Spracovanie elektroodpadu prebieha priamo v našej prevádzke v Námestove.

Spracovanie Bioodpadu

Bio odpad

Od roku 2014 firma Peter Bolek – EKORAY prevádzkuje vlastnú kompostáreň na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Od roku 2015 zabezpečuje zber a spracovanie kuchynského odpadu pomocou hygienizačného zariadenia v Oravskej Jasenici.

Oprávnenia a certifikácie

Prejavili nám Doveru

25964_spp_logo_clanok.jpg volkswagen-cars-logo-emblem_1.jpg  panasonic_logo_lowongan_kerja.jpg

Zber a spracovanie odpadov

Firma Peter Bolek – EKORAY patrí medzi popredných spracovateľov elektroodpadu nie len v rámci Slovenskej republiky, ale aj celej Európskej únie. Našou prioritou je zabezpečovať produkciu čo možno najčistejších výstupných materiálov, ktoré sú opätovne využiteľné pri výrobe nových výrobkov. Činnosti spracovania odpadov zabezpečujú čo možno najvyšší stupeň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Elektroodpad

Elektroschrott_Elektroaltger__te_Entsorgung_Elektrofachkraft.jpg

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. (§ 32 ods. 6) elektroodpad sú elektrozariadenia (zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1000 V pre striedavý prúd a do 1500 V pre jednosmerný prúd.), ktoré sú odpadom (hnuteľnou vecou, alebo látkou, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.) vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
 

imag.jpg

Bioodpad

 Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. (§ 2 ods. 7) biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácnosti, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
Podľa čl. 2 nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.