od roku 1991

Elektroodpad

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. (§ 32 ods. 6) elektroodpad sú elektrozariadenia (zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1000 V pre striedavý prúd a do 1500 V pre jednosmerný prúd.), ktoré sú odpadom (hnuteľnou vecou, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.) vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

Elektroodpad

043/5581566

Bioodpad

0905/230449

Certifikácia