od roku 1991

Odberné miesto

Miesto odberu:

Miestneho priemyslu 568
029 01 Námestovo
SLOVENSKO

tel.:+421/43/558 1566, 552 1810-11
fax: +421/43/558 1566

e-mail:ekoray@ekoray.sk
www.ekoray.sk 

ZBER ELEKTROODPADU PRE OBČANOV ZABEZPEČUJE PRÍSLUŠNÁ OBEC ALEBO MESTO

 

 

Nahlásenie odvozu ELEKTRO odpadu

 

Elektroodpad

043/5581566

Bioodpad

0905/230449

Certifikácia