od roku 1991

Spracovanie Bioodpadu

 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - Kompostáreň biologického odpaduIMAG0431.jpg
- nachádza v Oravskej Jasenici v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva

Technológia:
- kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu vrátane transformácie vedľajších živočíšnych produktov – materiál kategórie 3 (kuchynský odpad)
- odpad prechádza tepelnou úpravou v trvaní minimálne 60 min. pri 70°C IMAG0235.jpg
- následne sa materiál aplikuje do základok kompostu

Výsledný produkt: kompost – kvalitné hnojivo a substrát

Ponúkame:
- zber a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov (20 01 08)
- zber a spracovanie použitého potravinárskeho oleja (20 01 25 - jedlé oleje a tuky)
- spracovanie biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov (pokosená tráva, seno, slama, pozberové zvyšky, plody, konáre, listy, kôra, piliny)

Elektroodpad

043/5581566

Bioodpad

0905/230449

Certifikácia