od roku 1991

Plastobetón

Cena: 0,00 €

 

Potreba zabezpečenia zvýšenej miery recyklácie a využitia zmesných odpadových plastov, viedla k myšlienke netradičného materiálového zhodnotenia. Majiteľ firmy Peter Bolek – EKORAY bol autorom a ideovým nositeľom priemyselného vzoru využitia plastovej drviny v stavebníctve. V spolupráci so SAŽP, MŽP SR a Ústavom stavebníctva a architektúry SAV našli využitie plastovej drviny pri výrobe cementových kompozitov, resp. ako komponentov pri výrobe izolačných hmôt.

 

Základná idea spočíva v tom, že podrvený plastový odpad môže predstavovať substitút kameninovej drviny (štrku) v cementových kompozitoch, pričom cementový kompozit s obsahom plastovej drviny má niektoré charakterisky výhodnejšie oproti tradičným cementovým kompozitom. Medzi kladné vlastnosti možno pripočítať nižšiu špecifickú mernú hmotnosť a dobré tepelno-izolačné vlastnosti. Ekonomické prepočty ukazujú, že výroba plastobetónov je vysokorentabilná v porovnaní s konkurečnými odľahčenými cementovými kompozitami.

 

Máte záujem o tento produkt?

Ak máte záujem o tento produkt alebo máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať krátkou správou.

Prepíšte overovací kód: 1234:

Elektroodpad

043/5581566

Bioodpad

0905/230449

Certifikácia